Prihodnost je v trajnostni naravnanosti podjetij. Izziv je razvoj in oblikovanje izdelkov z daljšo življenjsko dobo, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, predelati ali reciklirati. Trajnostno poslovanje podjetij ustvarja in ohranja višjo dodano vrednost in zmanjše okoljska tveganja, ki negativno vplivajo na ljudi in okolje.

V podjetju Optiprint, d.o.o. se zavedamo pomena delovanja na okolje in dokazujemo, da je trajnostno ravnanje prava pot. Naše podjetje deluje na osnovi krožnega gospodarstva. Gre za gospodarski model, ki stremi k čim daljšemu ohranjanju uporabnosti proizvodov in ponovno uporabo materialov. Elemente  krožnega gospodarstva smo v podjetju vpeljali v skoraj vseh procesih in v letu 2022 pridobili okoljski certifikat ISO 14001. S standardom ISO 14001 dokazujemo odgovorno ravnanje z okoljem in spodbujamo naročnike, da dajejo prednost izdelkom in storitvam iz okolju prijaznih virov.

Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001

ISO 14001 je mednarodno priznan standard sistemov vodenja in zagotavlja preizkušen okvir za zagotavljanje skladnosti delovanja organizacije s predpisi, ki zadevajo:

  • ohranjanja proizvodnih materialov in energije;
  • zmanjšanje količine odpadkov;
  • doseganje energetske učinkovitosti;
  • izboljševanje okoljske učinkovitosti.

Optiprint, dobavitelji in kupci

Poslovanje našega podjetja temelji po sistemu odgovornega ravnanja z okoljem. Gre za  celovit sistem vodenja, s katerim utrjujemo zaupanje zaposlenih, dobaviteljev in kupcev. Kakovost naših storitev in skrbno ravnanje z okoljem predstavljata temeljni vrednoti poslovanja, s katerima vračamo širši družbeni skupnosti.

1. Dobavitelji

V Optiprintu izbiramo dobavitelje, ki so zavezani k okoljskemu delovanju in izpolnjujejo okoljske kriterije. Dobavitelji so izbrani v skladu s predvidenim postopkom odobritve in podjetje oskrbujejo s surovinami, ki imajo možnost recikliranja. V podjetju Optiprint stremimo k vzajemnem odnosu z dobavitelji in vzdržujemo dolgoročne partnerske odnose. S skupnim razvojem stremimo k uresničevanju zahtev in zadovoljstvu strank in skrbimo za okolje.

2. Optiprintov proizvodni proces in tehnična podpora

Optiprintov razvoj izdelkov temelji na trajnostnem proizvodnem procesu. Trajnosti proces vključuje preudarno izbiro surovin ki jih je moč reciklirati, zmanjšanje uporabe nevarnih snovi, zmanjšanje odpadkov in njihovo sortiranje. Pri proizvodnem procesu upoštevamo težnjo po nižji porabi energije, nižjemu onesnaževanju z zračnimi emisijami, težnjo po zaščiti podzemnih voda preko omejenih izpustov v tla ter težnjo po omejevanju hrupa.

Opriprintov proizvodni proces je določen na podlagi uporabnosti proizvodov in podaljševanju njihove življenjske dobe. Cilj je zmanjšati vpliv življenjskega cikla proizvodov s pomočjo ponovne uporabe in recikliranja.

3. Namestitev tiskalnika in servis

V Optiprintu opravljamo servisne posege ki so organizirani po geografskih območjih znotraj Slovenije. Servisni posegi so optimizirani glede na najmanjšo kilometrino ki jo opravi serviser za obisk stranke. V praksi to izgleda tako, da ko Optiprintov serviser obišče stranko in opravi servisni poseg, hkrati obišče še uporabnike znotraj okoliša in pri njih opravi preventivne preglede na tiskalnikih. S tovrstnim pristopom zagotavljamo kakovost storitve tiskanja in izboljšujemo zadovoljstvo uporabnikov.

Rezultat trajnostnega pristopa se kaže pri doseganju manj prevoženih kilometrov na servisnih poteh, kar pomembno zmanjšuje količino emisij CO2 in emisij onesnaževal zunanjega zraka.

4. Optiprintovi uporabniki 

Z razvojem kakovostnih izdelkov in ponujanjem celovite storitve brezskrbnega tiskanja si v Optiprintu prizadevamo za razvoj trajnostnih odnosov s svojimi uporabniki.  Grajenje zaupanja se začne s prijetno in nemoteno storitvijo najema tiskalnika, katere glavne komponente predstavljajo tehnična podpora, servisni posegi in svetovanje glede optimizacije tiskanja.

Pomembno je, da se uporabniki zavedajo, da z najemom tiskalnika niso zgolj prejemniki brezskrbne storitve tiskanja, kopiranja in skeniranja, temveč nosijo pomembno vlogo tudi pri ohranjanju okolja.

Ponovna uporaba in recikliranje

Z inovativnim pristopom smo v Optiprintu razvili dva glavna izdelka, ki jih nudimo svojim uporabnikom:

  • Optiprintov set kartuš,
  • Optiprintova neskončna barvna kartuša.

Oba koncepta stra trajnostno naravnana, podaljšujeta življenjsko dobo izdelka in preprečujeta izmet odpadnih materialov. V trinajstih letih je bilo na ta račun prihranjenih že več kot 5 milijonov kartuš.

Recikliranje kartuš: V Optiprintu zmanjšujejo velik delež odpadkov s procesoma ponovne uporabe in recikliranjem kartuš. Izpraznjene kartuše, ki jih pridobijo od strank v podjetju dopolnijo in jih pripravijo na ponovno uporabo. Z dopolnitvijo ene manjše kartuše podaljšajo njeno življenjsko dobo do trikrat (do tisoč izpisov) in se s tem izognejo odpadnemu materialu.

Podaljševanje življenjske dobe: Inovacija Optiprintove neskončne barvne kartuše temelji na neprekinjenem dotoku črnila, in v celoti razrešili zagato menjave kartuš. Tiskalnik namesto kartuš s črnilom uporablja Optiprintovo kartušo, ki  omogoča do 50-kratno povečanje obsega tiskanih izpisov na napravo, kot bi jih tiskalnik uspel s standardnimi kartušami! V obsegu tiska to nanese natis do med 40.000 do 50.000 barvnimi kopijami brez potrebnega ponovnega polnjenja.

V podjetju Optiprint se zavedamo odgovornosti k trajnostnemu razvoju okolja. Naš cilj je, da proizvedemo in zavržemo čim manj odpadkov pripomoremo k ohranitvi okolja. Velik poudarek dajemo na ozaveščanje uporabnikov in jih spodbujamo k odgovornemu ravnanju s kartušami. S preprečevanjem onesnaževanja, učinkovito rabo energije, zmanjševanjem količine odpadkov in ozaveščanjem uporabnikov skrbimo za urejeno, zdravo in čisto okolje.