Skip to main content

Splošni pogoji poslovanja in politika zasebnosti

Splošni pogoji poslovanja in politika zasebnosti – Optiprint, d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja spletne strani Optiprint.si (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije ter veljajo za vse uporabnike predmetnega portala. Ti splošni pogoji poslovanja določajo pogoje uporabe spletnega portala Optiprint.si, naročanja brezplačnega preizkusa storitve, postopek naročila preko portala, varstvo osebnih podatkov, prenos datotek za oddaljeno pomoč ter druge pravice in obveznosti uporabnika in lastnika portala.

Upravljavec in lastnik predmetnega portala (v nadaljevanju tudi: ponudnik) je podjetje Optiprint, storitve in svetovanje, d.o.o., skrajšana firma: Optiprint, d.o.o., Kranjčeva ulica 20, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI10180630, matična številka: 3575683000.

Z uporabo spletnega portala uporabnik sprejema te splošne pogoje poslovanja in potrjuje, da je z njimi seznanjen ter da se z njimi strinja.

1. NAROČILO BREZPLAČNEGA PREIZKUSA

Na spletnem portalu Optiprint.si lahko brezplačni preizkus tiskalniške naprave (v nadaljevanju: naprave) naročijo oz. povpraševanje oddajo tako fizične kot tudi pravne osebe.

 

Možnost brezplačnega preizkusa je na voljo le v primeru sklenjenega dolgoročnega najema naprave za obdobje 1 leta ali več.

 

Brezplačni preizkus naprave pomeni, da uporabnik dobi napravo v brezplačni preizkus za obdobje 7 dni. V primeru posebnih akcij, ki so javno objavljene, lahko uporabnik dobi napravo v brezplačni preizkus za obdobje 14 dni.

 

Uporabnik naroči brezplačni preizkus naprave tako, da pod izbranim paketom klikne na gumb »naroči brezplačni preizkus«. V kolikor ne najde ustreznega paketa, lahko poda povpraševanje s klikom na gumb »oddaj povpraševanje«.

 

Za naročilo brezplačnega preizkusa oz. oddaje povpraševanja se uporabniku portala ni potrebno registrirati. Ob izboru enega izmed paketov oz. oddaji povpraševanja mora vnesti ime in priimek, telefon, e-mail in podjetje (opcijsko), kamor ga zaposleni podjetja Optiprint, d.o.o. kontaktirajo ter se z uporabnikom dogovorijo za termin brezplačnega preizkusa naprave ali pa ga zgolj informirajo o možnostih najema.

 

Optiprint ima pravico zavrniti ali skrajšati brezplačni preizkus naprave v primeru, ko za to obstaja objektivni razlog (na primer sum na očitno izkoriščanje brezplačne uporabe naprave brez resničnega namena najeti to napravo).

Pri brezplačnem preizkusu naprave je mogoča prekinitev pogodbe o najemu v roku dveh (2) tednov od sklenitve pogodbe o najemu / začetka najema / začetka brezplačnega preizkusa brez kakršnihkoli finančnih obveznosti uporabnika.

2. VARNOST PRI ODDAJI NAROČILA

Ponudnik za prenose vseh podatkov uporabnika uporablja tehnologijo, ki skrbi za kodiranje vseh informacij, poslanih z naročilom uporabnika. V primeru neizpolnitve obveznih vnosnih polj sistem samodejno zazna napako in opozori uporabnika pred oddajo naročila.

Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

3. DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o podjetju (firmo, sedež, davčno, matično številko),
 • kontaktne podatke za hitro in učinkovito komuniciranje,
 • bistvene lastnosti storitve, ki jo ponuja,
 • ceno storitve, vključno z vsemi davki.

V primeru odločitve za najem naprave se ponudnik zavezuje uporabniku zagotoviti tudi podrobnejše informacije glede:

 • ureditve plačila ter načina in roka dobave oz. izpolnitve storitve,
 • za fizične osebe informacijo o pravici in pogojih za odstop od pogodbe v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov ter pogojih za odstop od pogodbe za pravne osebe v skladu z Obligacijskim zakonikom.

4. PLAČILO

Portal je namenjen zgolj in izključno oddaji naročila za brezplačni preizkus naprave, ki od uporabnika ne zahteva naknadnega najema naprave, če tega ne želi, ter oddaji povpraševanja o paketih najema.

Cene, ki se nahajajo na spletni strani Optiprint.si, veljajo izključno za primer odločitve o naknadnem najemu naprave in se ob naročilu brezplačnega preizkusa ne zaračunavajo. Cene ne vključujejo DDV. Cene na portalu nimajo vnaprej določene časovne veljavnosti in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe tehničnih opisov in konfiguracij brez predhodnega obvestila.

5. CELOSTNA PODOBA SPLETNE STRANI

Vsa vsebina, ki je objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti podjetja Optiprint, d.o.o. in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. Za vsebino se poleg slik, besedila in podatkov šteje tudi celostna grafična podoba spletnega mesta.

Kopiranje iz spletnega mesta in objavljanje vsebine na drugih mestih je prepovedano, razen če lastnik to dovoli v pisni obliki.

Slike so samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja oziroma lastnosti naprave.

6. DOSTAVA

Podjetje Optiprint d.o.o. uporabnika ob oddaji naročila po brezplačnem preizkusu kontaktira in se z njim dogovori za termin dostave oz. namestitve naprave. Dostava in priklop naprave sta brezplačna. Prav tako sta v času brezplačnega testa na voljo vsa barva, potrebna za tisk, ter servis na klic.

Dostavo opravi podjetje Optiprint, d.o.o., kar pomeni, da naročeno napravo dostavi zaposleni oz. serviser podjetja Optiprint, d.o.o. ali zaposleni oz. serviser katerih od franšiz podjetja Optiprint, d.o.o. Zaposleni oz. serviser v podpis predloži dobavnico v dveh izvodih, katera izkazuje, da je bila naprava dostavljena. En izvod obdrži uporabnik, drugega zaposleni oz. serviser. Praviloma se dostave vršijo do 15. ure vsakega delovnega dne oz. po dogovoru.

Za naprave, ki jih v določenem trenutku ni na zalogi, se rok dobave ustrezno podaljša, o čemer je uporabnik obveščen takoj ob klicu na oddano naročilo ali po e-mailu.

V primeru višje sile ali okoliščin, ki preprečijo ali otežijo izvršitev sprejetega naročila v dogovorjenem roku, ima Optiprint, d.o.o. pravico do zavrnitve ali kasnejše izvršitve naročila, kar velja tudi za potrjena naročila za brezplačni preizkus, ki se že izvajajo. Kakršne koli zahteve po odškodnini ter odgovornost podjetja Optiprint, d.o.o. so pri tem izključene.

Optiprint, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za izgube, ki bi nastale zaradi nepravočasno dostavljene naprave.

7. PRAVICA DO ODPOVEDI NAROČILA

Uporabnik ima pravico brezplačni preizkus kadarkoli odpovedati preko e-maila ali telefona, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Brezplačni preizkus traja praviloma 7 dni. Uporabnik lahko obdobje tudi skrajša in v tem primeru javi po telefonu ali e-mailu, da naj se naprava prevzame.

Stroške prevzema naprave krije ponudnik sam.

Ponudnik si pridržuje pravico kadarkoli in po lastni ter tehtni presoji zavrniti izvedbo brezplačnega testa naprave.

8. ŠKODA

Optiprint, d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki bi nastala uporabniku, njegovim zaposlenim ali tretjim osebam zaradi neupoštevanja ali kršenja »Priročnika za uporabo«, priloženega napravi.

Optiprint, d.o.o. si pridržuje pravico do povračila škode, povzročene na in v zvezi s napravo, v kolikor je uporabnik škodo povzročil namenoma ali iz malomarnosti.

9. ODTUJITEV NAPRAVE

Za odtujitev naprave uporabnik krije enkratni znesek, kot navedeno spodaj. Po pisnem pozivu k vračilu naprave in računu podjetje Optiprint, d.o.o. vloži predlog za izvršbo pri stvarno pristojnem sodišču v spodaj navedenih višinah zneskov:

 • po 400,00 EUR + DDV za vsako Napravo serije HP OJ 7xxx, HP OJ 8xxx, HP OJ 2xx in Brother xxxx,
 • po 800,00 EUR + DDV za vsako Napravo serije HP 3xx, 4xx in 5xx,
 • po 1.000,00 EUR + DDV za vsako Napravo HP X576dw ter
 • po 2.500,00 EUR + DDV za vsako Napravo HP X585z/m MFP, HP Pagewide in Konica Minolta bizhub.

10. IZJAVA O IZKLJUČITVI ODGOVORNOSTI

Uporabnik se zaveda, da lahko naprava, dana v brezplačni preizkus in/ali v naknadni najem, vključuje predelane oziroma ponovno napolnjene originalne kartuše, ki niso proizvod proizvajalca naprave, zato proizvajalec naprave ne daje nikakršnih zagotovil o kakovosti tiska ali specifikacijah naprave. Predelava oziroma ponovna polnitev kartuš, ki jih Optiprint, d.o.o. uporablja pri delovanju naprav, izvira izključno s strani Optiprinta, d.o.o. in ne s strani proizvajalca kartuše/naprave oziroma imetnika pravic intelektualne lastnine na kartušah/napravah. Imetniki vseh pravic intelektualne lastnine na opremi in napravah, ki jih uporablja Optiprint, d.o.o., so tretje osebe (proizvajalci), razen na opremi, na kateri je izrecno označeno, da je proizvedena s strani Optiprinta, d.o.o. (npr. zalogovnik črnila). S proizvajalci oziroma distributerji originalne opreme in naprav Optiprint, d.o.o. ni povezan in ne zastopa nobenega izmed njih.

11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN POLITIKA ZASEBNOSTI

Ta poglavje o politiki zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Optiprint, d.o.o. zbira od oseb, ko se le-te naročijo na brezplačni preizkus naprave.

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

OPTIPRINT, storitve in svetovanje, d.o.o.
Kranjčeva ulica 20
1000 Ljubljana
Telefon: 0590 25 812
e-mail: info@optiprint.si

Z oddajo naročila na brezplačni preizkus naprave oz. povpraševanja na spletnem portalu Optiprint.si uporabnik Upravljalcu posreduje naslednje kontaktne podatke:

 • Ime
 • Priimek
 • Podjetje, v katerem je zaposlen oz. za katerega želi brezplačni preizkus – opcijsko
 • e-poštni naslov
 • telefonsko številko

Vaše osebne podatke potrebujemo iz dveh razlogov: prvič, da lahko efektivno odgovorimo na vaše povpraševanje ali obdelamo prijavo na dogodek in drugič, da vam lahko zagotovimo najboljšo možno izkušnjo na naši spletni strani ter drugih digitalnih kanalih, ki jih uporabljamo.

Vaše osebne podatke bomo tako uporabili izključno za potrebe izpolnitve naročila (npr. pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in izboljšanja komunikacije z vami (npr. targetirano oglaševanje in pošiljanje elektronskih sporočil).

S privolitvijo v obdelavo osebnih podatkov se strinjate, da lahko pridobljene osebne podatke uporabljamo tudi za namene neposrednega trženja in za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva, obveščanju uporabnikov o storitvah podjetja Optiprint d.o.o., ter povezanih oseb in za druge oblike uporabe posredovanih podatkov. Zbrani podatki se lahko pri tem posredujejo tretjim osebam s katerimi ima Optiprint podpisano pogodbo o obdelavi podatkov.

Z oddajo naročila oz. povpraševanja daje uporabnik izrecno privolitev za uporabo in obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namen, navedenim v prejšnjem odstavku ter jih ponudnik ne sme posredovati tretjim osebam, ki niso del skupine Optiprint.

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega jih je uporabnik posredoval.

Uporabnik s sprejetjem teh splošnih pogojev poslovanja potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v skladu z določbami vsakokratno veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Pravice posameznika

Posameznik je v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov upravičen od upravljavca kadarkoli zahtevati:

 • dostop do vaših osebnih podatkov in informacij v zvezi z našo uporabo in obdelavo vaših osebnih podatkov;
 • popravek ali izbris vaših osebnih podatkov;
 • omejitev obdelave vaših osebnih podatkov;
 • prenos osebnih podatkov k drugemu upravljavcu osebnih podatkov;
 • ugovor obdelave vaših osebnih podatkov in
 • umik privolitve o obdelavi vaših osebnih podatkov, kjer je podlaga za obdelavo osebnih podatkov vaša privolitev.

Pri uveljavljanju vseh pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij lahko uporabnik pošlje sporočilo na info@optiprint.si. Vloga uporabnika bo obravnavana in nanjo odgovorjeno v skladu z GDPR in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Če uporabnik meni, da so kršene njegove pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritoži Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, Optiprint, d.o.o. uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki so zbrani.

12. SPLOŠNI POGOJI ZA PROMOCIJSKO KODO

Koda za popust ali promocijska koda, v nadaljevanju koda:

 • Koda za popust prinaša različne ugodnosti pri nakupu ali najemu Optiprint storitev.
 • Aktivna koda za popust se objavi v oglasnih sporočilih, e-mail sporočilih, na Instagramu, Facebooku ali drugih medijih.
 • Koda je časovno omejena, kar je razvidno v opisu zraven kode ali v povezavi s klikom na njo.
 • V primeru, da kupec izkoristi kodo za popust, a naročilo s koriščeno kodo kasneje sam prekliče po lastni volji, do nove ugodnosti iz naslova te kode ni več upravičen.
 • Ob enkratnem nakupu kupec lahko koristi le eno kodo. Kode se med seboj ne seštevajo. Upoštevamo lahko samo eno kodo. Če sta hkrati veljavni dve ali več kod, se kupec sam odloči katero kodo bo koristil.
 • Kodo za popust kupec izkoristi tako, da na spletnem obrazcu “brezplačni preizkus” v prostor za vpis kode, vpiše kodo in s klikom Pošlji, pošlje povpraševanje in unovči popust. Popust se unovči po podpisu pogodbe na podlagi izdanih računov.
 • Koda za popust je enkratna koda, kar pomeni, da jo lahko uporabite le enkrat.

13. PIŠKOTKI

Na spletni strani se uporabljajo:

 • piškotki storitve Google analytics,
 • piškotki socialnih omrežij (Facebook vtičnik za deljenje izkušenj s prijatelji, Google maps in Najdi.si zemljevid),
 • piškotek PHPSESSID – potreben za pravilno delovanje spletnega ogrodja in se izbriše ob zaprtju brskalnika.

Soglasje uporabnikov za piškotek PHPESSID ni potrebno, saj gre za zakonsko izjemo, kjer privolitev uporabnika ni potrebna. Vnaprejšnje soglasje pa je potrebno za piškotke v povezavi s socialnimi omrežji in za analitične piškotke, opisane v nadaljevanju.

Google Analytics piškotki so uporabljeni za spremljanje obiska spletne strani Optiprint.si, oddaj naročil za brezplačni preizkus naprav, povpraševanj in drugih navad uporabnikov, ki se pojavljajo na spletni strani Optiprint.si.

V primeru, da uporabnik ponudniku ne dovoli uporabe piškotkov na svojem računalniku, lahko uporabnik nastavitve spremeni v vsakem trenutku, in sicer v spodnjem desnem kotu spletne strani, kjer se ves čas nahaja zavihek “Nastavitve zasebnosti”. Na tem zavihku lahko uporabnik izbere, ali se strinja s tem, da se na njegov računalnik naložijo piškotki ali ne.

V kolikor se tehnični piškotki na spletni strani Optiprint.si v popolnosti onemogočijo (v nastavitvah brskalnika), oddaja naročila za brezplačni preizkus naprave ne bo mogoča oziroma uporabnik funkcij spletišča v polni meri ne bo mogel uporabljati.

14. KONČNE DOLOČBE

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje poslovanja.

O vsaki spremembi splošnih pogojev poslovanja bo ponudnik na primeren način obvestil uporabnike. Za primeren način se šteje objava splošnih pogojev poslovanja na spletni strani www.optiprint.si. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če še naprej uporablja predmetni portal.

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovi strani Optiprint.si.

Ugovore, pripombe, zahtevke, izjave in reklamacije lahko uporabnik pošlje po elektronski pošti na e-naslov info@optiprint.si ali pisno na naslov: Kranjčeva 20, 1000 Ljubljana. Reševanje ugovorov, pripomb, zahtevkov in reklamacij bo potekalo v skladu z določili veljavne zakonodaje.

Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe predmetnega spletnega portala in iz teh splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponudnik in uporabnik ne moreta sporazumno rešiti, je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ti pogoji začnejo veljati z dnem 01.10.2021

 

Ljubljana, 29.09.2021

Optiprint, d.o.o.

15. SPLOŠNI POGODBENI POGOJI AKCIJE: POMLADNA AKCIJA

  1. Splošna določila

  Ti splošni pogoji (v nadaljevanju: Pogoji) določajo pogoje sodelovanja, pravila in način izvedbe nagradnih iger, ki se izvajajo v promocijske namene podjetja Optiprint d.o.o. in njegovih storitev.

  Izvajalec akcije POMLADNA AKCIJA (v nadaljevanju: akcija) je OPTIPRINT, d.o.o., ter Optiprint frašizni partnerji, definirani v točki 5. Geografsko področje nagradne igre (v nadaljevanju: izvajalec).

  Akcija oziroma ponudba velja za vse pravne osebe(v nadaljevanju: naročnik), ki bodo v času trajanja akcije z izvajalcem:

  sklenili pogodbo o najemu novega (novi naročnik) ali sklenili aneks k obstoječi pogodbi dodatnega (obstoječi naročnik) za tiskalnike vse tiskalnike iz ponudbe Optiprinta v paketu Opti S, Opti M ali Opti L z vsaj troletno vezavo (v nadaljevanju: Pogodba o najemu).

  1. Trajanje akcije

  Akcija velja od 6. 5. 2024 do 31. 5. 2024

  Šteje se, da je novi naročnik (pravna oseba) pristopil k akciji, če na spletnem obrazcu“brezplačni preizkus” v prostor za vpis kode, vpiše kodo “POMLADNA AKCIJA”  in v obdobju trajanja akcije podpiše dolgoročno pogodbo ali aneks k pogodbi o najemu, z vsaj troletno vezavo.

  1. Ugodnost

  Naročnik s sklenitvijo Pogodbe o najemu ali aneksa k pogodbi, kot opredeljeno v teh splošnih pogojih, prejme brezplačo papir Dolphin EveryDay mondi A4 80g 500/1. Količina je odvisna od podpisanega Tipa paketa najema in sicer:

  S-paket: 10 zavojev papirja, M-paket 20 zavoje papirja in L paket 40 zavojev papiraj. V zavoju je 500 listov.

  1. Pogoji

  Pogoji za pridobitev ugodnosti iz akcije so:

  1. Poslano povpraševanje preko spletne strani www.optiprint.si, preko obrazca brezplačen preizkus, ter vpis kode “POMLADNA AKCIJA” v prostor za promo kodo.
  2. Podpis dolgoročne pogodbe za nedoločen čas o najemu ali aneksa k pogodbi o najemu v času trajanja akcije z vsaj troletno vezavo.
  3. V kolikor stranka iz kateregakoli razloga odpove pogodbo prej kot 6 mesecev od podpisa pogodbe se izstavi račun za vrednost dobavljenega papirja po ceniku veljavnem na dan sklenitve pogodbe.

  Ugodnosti v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za denar.

  1. Geografsko področje

  Akcijo izvajalca izvajajo na območju Slovenije, kjer izvajajo svoje storitve:

  • Optiprint, d.o.o.: Osrednja Slovenija, Savinjska, Dolenjska, Podravje in Pomurje
  • Insis d.o.o.: Severna Primorska
  • Računalniška točka d.o.o.: Obala
  • Magentis d.o.o.: Gorenjska
  1. Druge akcije

  Akcija ni združljiva z drugimi akcijami Optiprinta.

  1. Odgovornost Organizatorja

  Organizator ne nosi odgovornosti in ne sodeluje v sporih glede lastništva ali uporabe nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami do nagrad, ne vplivajo na pravilo, da Organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro in bila izžrebana.

  Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra izpeljana korektno. V primeru okoliščin, na katere ne more vplivati (višja sila), se lahko nagradna igra tudi odpove. Udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

  1. Varstvo osebnih podatkov

  Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da se pridobljeni podatki hranijo in uporabljajo za namene neposrednega trženja, vzorčenja in statistične obdelave  podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator se po zakonu zavezuje osebne podatke skrbno varovati za namen, za katerega so pridobljeni in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

  Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namene neposrednega trženja, mora podati zahtevo pisno po pošti na naslov Organizatorja: Optiprint d.o.o., Kranjčeva 20, 1000 Ljubljana, ali po elektronski poti na prodaja@optiprint.si. Organizator bo v 15. dneh od podane zahteve osebne podatke udeleženca izbrisal.

   

  1. Pritožbe in reševanje sporov

  Vse pritožbe in reklamacije rešuje Organizator. V primeru utemeljenih pritožb se Organizator zavezuje, da jih bo obravnaval v najkrajšem možnem roku in o svoji odločitvi obvestil udeležence. Organizator si bo prizadeval vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradno igro, reševati po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, je stvarno pristojno sodišče v Kranju.

  1. Druge določbe

  Nagrad ni mogoče zamenjati za kakšen drug izdelek ali storitev, razen če se Organizator in nagrajenec izrecno ne dogovorita drugače. Nagrad prav tako ni mogoče izplačati v gotovini.

  Organizator lahko kadarkoli spremeni te Pogoje, če to zahtevajo zakonski, tehnični, komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

  1. Objava

  Ti splošni pogodbeni pogoji akcije so objavljeni in dostopni na spletnem naslovu www.optiprint.si in veljajo od dneva sprejema, to je 6. 5. 2024

  Sodelujoči v akciji so seznanjeni s temi splošnimi pogoji, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali.

  Izvajalec si pridružuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev, če to dopušča zakon ali to zahtevajo bistveno spremenjene okoliščine.

  Ljubljana, 6.5.2024

16. SPLOŠNI POGODBENI POGOJI AKCIJE: ŠOLSKE POČITNICE BREZ NAROČNINE

   1. Splošna določila

   Ti splošni pogoji (v nadaljevanju: Pogoji) določajo pogoje sodelovanja, pravila in način izvedbe nagradnih iger, ki se izvajajo v promocijske namene podjetja Optiprint d.o.o. in njegovih storitev.

   Izvajalec akcije ŠOLSKE POČITNICE BREZ NAROČNINE (v nadaljevanju: akcija) je OPTIPRINT, d.o.o., ter Optiprint frašizni partnerji, definirani v točki 5. Geografsko področje nagradne igre (v nadaljevanju: izvajalec).

   Akcija oziroma ponudba velja za vse pravne osebe (v nadaljevanju: naročnik), ki bodo v času trajanja akcije z izvajalcem:

   sklenili pogodbo o najemu novega (novi naročnik) ali sklenili aneks k obstoječi pogodbi dodatnega (obstoječi naročnik) tiskalnika in velja za vse tiskalnike iz ponudbe Optiprinta v paketu Opti S, Opti M ali Opti L z vsaj troletno vezavo (v nadaljevanju: Pogodba o najemu).

   1. Trajanje akcije

   Akcija velja od 6. 5. 2024 do 31. 07. 2024

   Šteje se, da je novi naročnik (pravna oseba) pristopil k akciji, če na spletnem obrazcu“brezplačni preizkus” v prostor za vpis kode, vpiše kodo “ŠOLSKE POČITNICE BREZ NAROČNINE”  in v obdobju trajanja akcije podpiše dolgoročno pogodbo ali aneks k pogodbi o najemu, z vsaj troletno vezavo.

   1. Ugodnost

   Naročnik s sklenitvijo Pogodbe o najemu ali aneksa k pogodbi, kot opredeljeno v teh splošnih pogojih, prejme račun za prvo najemnino za mesec september 2024 v kolikor sklene pogodbo o najemu novega tiskalnika do konca trajanja akcije.

   1. Pogoji

   Pogoji za pridobitev ugodnosti iz akcije so:

   1. Poslano povpraševanje preko spletne strani www.optiprint.si, preko obrazca brezplačen preizkus, ter vpis kode “ŠOLSKE POČITNICE BREZ NAROČNINE” v prostor za promo kodo ali poslano povpraševanje preko e-maila skrbniku (za obstoječe stranke).
   2. Podpis dolgoročne pogodbe za nedoločen čas o najemu ali aneksa k pogodbi o najemu v času trajanja akcije z vsaj troletno vezavo.
   3. V kolikor stranka iz kateregakoli razloga odpove pogodbo prej kot 6 mesecev od podpisa pogodbe se izstavi račun za vrednost najemnin od sklenitve pogodbe do 1.9.2024.

   Ugodnosti v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za denar.

   1. Geografsko področje

   Akcijo izvajalca izvajajo na območju Slovenije, kjer izvajajo svoje storitve:

   • Optiprint, d.o.o.: Osrednja Slovenija, Savinjska, Dolenjska, Podravje in Pomurje
   • Insis d.o.o.: Severna Primorska
   • Računalniška točka d.o.o.: Obala
   • Magentis d.o.o.: Gorenjska
   1. Druge akcije

   Akcija ni združljiva z drugimi akcijami Optiprinta.

   1. Odgovornost Organizatorja

   Organizator ne nosi odgovornosti in ne sodeluje v sporih glede lastništva ali uporabe nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami do nagrad, ne vplivajo na pravilo, da Organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro in bila izžrebana.

   Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra izpeljana korektno. V primeru okoliščin, na katere ne more vplivati (višja sila), se lahko nagradna igra tudi odpove. Udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

   1. Varstvo osebnih podatkov

   Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da se pridobljeni podatki hranijo in uporabljajo za namene neposrednega trženja, vzorčenja in statistične obdelave  podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator se po zakonu zavezuje osebne podatke skrbno varovati za namen, za katerega so pridobljeni in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

   Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namene neposrednega trženja, mora podati zahtevo pisno po pošti na naslov Organizatorja: Optiprint d.o.o., Kranjčeva 20, 1000 Ljubljana, ali po elektronski poti na prodaja@optiprint.si. Organizator bo v 15. dneh od podane zahteve osebne podatke udeleženca izbrisal.

    

   1. Pritožbe in reševanje sporov

   Vse pritožbe in reklamacije rešuje Organizator. V primeru utemeljenih pritožb se Organizator zavezuje, da jih bo obravnaval v najkrajšem možnem roku in o svoji odločitvi obvestil udeležence. Organizator si bo prizadeval vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradno igro, reševati po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, je stvarno pristojno sodišče v Kranju.

   1. Druge določbe

   Nagrad ni mogoče zamenjati za kakšen drug izdelek ali storitev, razen če se Organizator in nagrajenec izrecno ne dogovorita drugače. Nagrad prav tako ni mogoče izplačati v gotovini.

   Organizator lahko kadarkoli spremeni te Pogoje, če to zahtevajo zakonski, tehnični, komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

   1. Objava

   Ti splošni pogodbeni pogoji akcije so objavljeni in dostopni na spletnem naslovu www.optiprint.si in veljajo od dneva sprejema, to je 6. 5. 2024

   Sodelujoči v akciji so seznanjeni s temi splošnimi pogoji, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali.

   Izvajalec si pridružuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev, če to dopušča zakon ali to zahtevajo bistveno spremenjene okoliščine.

   Ljubljana, 6.5.2024

17. SPLOŠNI POGODBENI POGOJI AKCIJE: EPSON 5890

   1. Splošna določila

   Ti splošni pogoji (v nadaljevanju: Pogoji) določajo pogoje sodelovanja, pravila in način izvedbe nagradnih iger, ki se izvajajo v promocijske namene podjetja Optiprint d.o.o. in njegovih storitev.

   Izvajalec akcije EPSON 5890 IN 15%POPUST (v nadaljevanju: akcija) je OPTIPRINT, d.o.o., ter Optiprint frašizni partnerji, definirani v točki 5. Geografsko področje nagradne igre (v nadaljevanju: izvajalec).

   Akcija oziroma ponudba velja za vse pravne osebe (v nadaljevanju: naročnik), ki bodo v času trajanja akcije z izvajalcem:

   sklenili pogodbo o najemu novega (novi naročnik) ali sklenili aneks k obstoječi pogodbi dodatnega (obstoječi naročnik) tiskalnika in velja za vse tiskalnike iz ponudbe Optiprinta v paketu Opti S, Opti M ali Opti L z vsaj troletno vezavo (v nadaljevanju: Pogodba o najemu).

   1. Trajanje akcije

   Akcija velja od 1. 6. 2024 do 31. 07. 2024

   Šteje se, da je novi naročnik (pravna oseba) pristopil k akciji, če na spletnem obrazcu“brezplačni preizkus” v prostor za vpis kode, vpiše kodo “EPSON 5890 IN 15%POPUST” in v obdobju trajanja akcije podpiše dolgoročno pogodbo ali aneks k pogodbi o najemu, z vsaj troletno vezavo.

   1. Ugodnost

   Naročnik s sklenitvijo Pogodbe o najemu ali aneksa k pogodbi, kot opredeljeno v teh splošnih pogojih, prejme 15% popust na redno ceno po ceniku v kolikor sklene pogodbo o najemu novega tiskalnika do konca trajanja akcije.

   1. Pogoji

   Pogoji za pridobitev ugodnosti iz akcije so:

   1. Poslano povpraševanje preko spletne strani www.optiprint.si, preko obrazca brezplačen preizkus, ter vpis kode “EPSON 5890 IN 15%POPUST” v prostor za promo kodo ali poslano povpraševanje preko e-maila skrbniku (za obstoječe stranke).
   2. Podpis dolgoročne pogodbe za nedoločen čas o najemu ali aneksa k pogodbi o najemu v času trajanja akcije z vsaj troletno vezavo.
   3. V kolikor stranka iz kateregakoli razloga odpove pogodbo prej kot 6 mesecev od podpisa pogodbe se izstavi račun za razliko med akcijsko ceno in rednoc ceno za obdobje najema naprave.

   Ugodnosti v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za denar.

   1. Geografsko področje

   Akcijo izvajalca izvajajo na območju Slovenije, kjer izvajajo svoje storitve:

   • Optiprint, d.o.o.: Osrednja Slovenija, Savinjska, Dolenjska, Podravje in Pomurje
   1. Druge akcije

   Akcija ni združljiva z drugimi akcijami Optiprinta.

   1. Odgovornost Organizatorja

   Organizator ne nosi odgovornosti in ne sodeluje v sporih glede lastništva ali uporabe nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami do nagrad, ne vplivajo na pravilo, da Organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro in bila izžrebana.

   Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra izpeljana korektno. V primeru okoliščin, na katere ne more vplivati (višja sila), se lahko nagradna igra tudi odpove. Udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

   1. Varstvo osebnih podatkov

   Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da se pridobljeni podatki hranijo in uporabljajo za namene neposrednega trženja, vzorčenja in statistične obdelave  podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator se po zakonu zavezuje osebne podatke skrbno varovati za namen, za katerega so pridobljeni in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

   Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namene neposrednega trženja, mora podati zahtevo pisno po pošti na naslov Organizatorja: Optiprint d.o.o., Kranjčeva 20, 1000 Ljubljana, ali po elektronski poti na prodaja@optiprint.si. Organizator bo v 15. dneh od podane zahteve osebne podatke udeleženca izbrisal.

   1. Pritožbe in reševanje sporov

   Vse pritožbe in reklamacije rešuje Organizator. V primeru utemeljenih pritožb se Organizator zavezuje, da jih bo obravnaval v najkrajšem možnem roku in o svoji odločitvi obvestil udeležence. Organizator si bo prizadeval vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradno igro, reševati po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, je stvarno pristojno sodišče v Kranju.

   1. Druge določbe

   Nagrad ni mogoče zamenjati za kakšen drug izdelek ali storitev, razen če se Organizator in nagrajenec izrecno ne dogovorita drugače. Nagrad prav tako ni mogoče izplačati v gotovini.

   Organizator lahko kadarkoli spremeni te Pogoje, če to zahtevajo zakonski, tehnični, komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

   1. Objava

   Ti splošni pogodbeni pogoji akcije so objavljeni in dostopni na spletnem naslovu www.optiprint.si in veljajo od dneva sprejema, to je 1.6.2024

   Sodelujoči v akciji so seznanjeni s temi splošnimi pogoji, jih sprejemajo in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali.

   Izvajalec si pridružuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev, če to dopušča zakon ali to zahtevajo bistveno spremenjene okoliščine.

   Ljubljana, 1.6.2024

18. SPLOŠNI POGODBENI POGOJI AKCIJE za člane

Poslano povpraševanje preko spletne strani optiprint.si, preko obrazca brezplačen preizkus, ter vpis kode “član organizacije SBC ali GZS ali TZS” v prostor za promo kodo.

Podpis dolgoročne pogodbe o najemu ali aneksa k pogodbi o najemu v času trajanja akcije z vsaj dvo letni vezavo.

Pravna oseba je član ene izmed organizacij SBC ali GZS ali TZS.

 1. Splošna določila

Ti splošni pogoji (v nadaljevanju: Pogoji) določajo pogoje sodelovanja, pravila in način izvedbe nagradnih iger, ki se izvajajo v promocijske namene podjetja Optiprint d.o.o. in njegovih storitev.

Izvajalec akcije Akcija za člane(v nadaljevanju: natečaj) je OPTIPRINT, d.o.o., Ljubljana ter Optiprint frašizni partnerji (v nadaljevanju: izvajalec).

Akcija oziroma ponudba velja za vse pravne osebe(v nadaljevanju: naročnik), ki bodo v času trajanja akcije z izvajalcem:

– sklenili pogodbo ali aneks k obstoječi pogodbi o najemu novega ali dodatnega tiskalnika ali mulfikunkcijske naprave z vsaj dvoletni vezavo (v nadaljevanju: Pogodba o najemu).

– in so člani ene izmed organizacij GZS, TZS ali SBC.

 1. Trajanje akcije

Akcija velja od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023

Šteje se, da je novi naročnik (pravna oseba) pristopil k akciji, če na spletnem obrazcu “brezplačni preizkus” v prostor za vpis kode, vpiše kodo “član organizacije SBC ali GZS ali TZS”  in v obdobju trajanja akcije podpiše dolgoročno pogodbo ali aneks k pogodbi o najemu z vsaj dvo letni vezavo.

 1. Ugodnost

Naročnik s sklenitvijo Pogodbe o najemu ali aneksa k pogodbi, kot opredeljeno v teh splošnih pogojih, pridobi ugodnost v obliki 20% popusta na redno ceno paketa najema brizgalnega tiskalnika + promocijsko darilo.

 1. Pogoji

Pogoji za pridobitev ugodnosti iz akcije so: