Industrija tiskanja sama po sebi ni prijazna okolju. Že z vidika proizvodnih procesov le-ta izkorišča naravne vire, hkrati pa pušča ogljične in emisijske odtise v okolju. Tržno naravnano okolje spodbuja kupce k enkratni uporabi dobrin in sili v masovna proizvajanja, hkrati pa generira ogromne količine nevarnih odpadkov, ki na stotine let samevajo na odlagališčih in onesnažujejo naše okolje.

Tiskalnik potrebuje kartušo.  Ampak kartuša je majhna!

Večina tiskalnikov je zasnovanih tako, da uporabljajo kartuše z majhno količino črnila (do 10 ml črnila) in posledično zahtevajo njihovo pogosto menjavo. S tem obremenijo tudi porabnika, ki mora vedno znova kupovati kartuše in jih menjati.

Proizvodnja kartuš in njena okoljska problematika

Svetovni trg proizvede približno 1,3 milijarde kartuš. Izdelava ene laserske kartuše zahteva skoraj 4 litre goriva (motornega olja), medtem ko izdelava ene kartuše za brizgalni tiskalnik zahteva približno 75 ml goriva. Kartuše ustvarjajo ogljični odtis. Ocenjuje se, da ena kartuša ustvari za kar 4,8 kg ogljikovega dioksida (C02) v svoji življenjski dobi! (Clover Technology)

Svetovni trg proizvede več kot milijardo kartuš letno, ki po enkratni uporabi postanejo odvečni odpadek (reciklira se manj kot 30 odstotkov vseh kartuš). Te se  kopičijo na odlagališčih in nevarno onesnažujejo  okolje s strupenimi organskimi spojinami. (The Energy Collective)

Kar 97% kartuše lahko recikliramo!

Ste vedeli, da je kar 97 % delov kartuše možno reciklirati? Potencialno bi v odpadek lahko pretvorili zgolj 3 % kartuše preko sistemskega sortiranja in recikliranja. (PlanetWatch)

Realnost je slaba. V svetovnem merilu je 70-80 % kartuš uporabljenih zgolj enkrat v svoji življenjski dobi. Reciklira pa se manj kot 30% vseh kartuš.  Ko kartuša porabi črnilo, jo uporabniki enostavno zavržejo, kar prispeva h kopičenju nevarnih odpadkov na odlagališčih. Ste vedeli, da če bi vse letno zavržene kartuše zložili drugo zraven druge v zaporedno verigo, bi z njo dvakrat obkrožili zemljo! (Mednarodna agencija za energijo)

Kartuša postane strupen odpadek, ki čaka na sežig

Obstajajo številni razlogi, zakaj so odvržene kartuše škodljive za okolje. Eden izmed pomembnejših je gotovo ta, da je plastika, ki se uporablja za kartuše, narejena iz polimerov, ki se razkrajajo od 450 do 1000 let. Kartuše vsebujejo tudi toksine in težke kovine, ki zemljo in vodo onesnažujejo s hlapnimi organskimi spojinami. (The Energy Collective)

Pravilno sortiranje, recikliranje in trajnostna tehnologija so rešitve

Za zmanjševanje toplogrednih plinov in drugih škodljivih vplivov na okolje je ključnega pomena, da kartuše in tonerje pravilno sortiramo na odlagališčih. V Optiprintu smo vključeni v koncept krožnega gospodarstva, ki se usmerja v ponovno uporabo, popravilo in recikliranje obstoječih materialov. Z dvema ključnima pristopoma, z recikliranjem kartuš ter razvojem Optiprint sistema neskončne kartuše, ki deluje na princip neprekinjenega dotoka črnila, smo postali vodilni v Sloveniji na področju ekološkega barvnega tiskanja.

1. Recikliranje kartuš in ponovna uporaba

Za zmanjševanje toplogrednih plinov in drugih škodljivih vplivov na okolje je ključnega pomena, da kartuše in tonerje recikliramo. Približno 50 % vseh tonerjev in 70 % vseh kartuš s črnilom še vedno ni pravilno sortiranih in odvrženih. (The Energy Collective)

Velik delež odpadkov lahko bistveno zmanjšamo s ponovno uporabo in recikliranjem kartuš, česar se poslužujemo v Optiprintu. Izpraznjene kartuše, ki jih pridobimo od strank, po skrbnem pregledu in ponovni napolnitvi vrnemo nazaj v ponovno rabo.

2. Ekološka tehnologija tiskanja in Optiprintova neskončna barvna kartuša

Neprekinjen dotok črnila je okoljska rešitev tiskarske industrije in ima prednost pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Tako imenovana brizgalna tehnologija za delovanje ne zahteva toplote in pomaga omejiti vpliv tiskanja na okolje. Njen tisk zmanjša emisije hlapnih organskih snovi (HOS) za kar 90 %. (Infomaze) Gre za nizkoenergijsko rešitev, ki zahteva porabo manjših količin potrošnega materiala. Velik izkoristek črnila pomeni manj odpadnega potrošnega materiala, prav tako se izognemo izpustu prahu tonerja in izpustov ozonskih plinov.

Optiprintova neskončna barvna kartuša temelji na brizgalni tehnologiji

Optiprintova neskončna barvna kartuša temelji na neprekinjenem dotoku črnila, in v celoti razrešili zagato menjave kartuš. Tiskalnik namesto kartuš s črnilom uporablja Optiprintovo kartušo, ki  omogoča do 50-kratno povečanje obsega tiskanih izpisov na napravo, kot bi jih tiskalnik uspel s standardnimi kartušami! V obsegu tiska to nanese natis do med 20.000 do 40.000 barvnimi kopijami brez potrebnega ponovnega polnjenja. (Optiprint d.o.o., razvojni oddelek)

Z neskončno kartušo in  ponovno uporabo smo prihranili več kot 4.584.269 kartuš

Največja prednost Optiprintovega ekološkega tiskanja je, da ne zavržemo niti enega seta delujočih kartuš  skozi celotno življenjsko dobo tiskalnika! V dvanajstih letih Optiprintovega delovanja smo prihranili več kot 4.584.269 kartuš. Reciklirali smo približno 984.000 kartuš in prihranili za več kot 4,2 milijonov kilogramov škodljivih odpadkov. (Optiprint d.o.o., razvojni oddelek)

Z Optiprintovim ekološkim tiskanjem smo del trajnostnega razvoja. Naš cilj je, da v podjetju proizvedemo in zavržemo čim manj odpadkov ter s tem pripomoremo k ohranitvi okolja. Tudi v prihodnje bo naš razvoj usmerjen k iskanju zelenih rešitev in ponovne uporabe materialov. Postanite del naše zgodbe in se prepričajte o brezskrbnem tiskanju z Optiprintovim brezplačnim preizkusom. Naročilo za neobvezujoč brezplačni preizkus multifunkcijske naprave oddajte tukaj.

Zgolj Optiprintova neskončna kartuša razbremeni okolje za kar 14 ton odpadkov letno!

Ker ni potrebe po zamenjavi kartuš, inovacija Optipintove neskončne kartuše varuje okolje in prihrani za več kot 14 ton nevarnih odpadkov letno.

Optiprintova neskončna kartuša ima dve dimenziji ki se prilegata na različne tiskalnike. Dimenzijo malega sistema neskončne barvne kartuše in dimenzijo velikega sistema neskončne kartuše.

  • Mali sistem Optiprintove neskonče kartuše je enakovreden 117 kartušam.V svoji življenjski dobi pa prihrani kar 420 kartuš in 13,6 kilogramov nevarnih odpadkov.
  • Veliki sistem Optiprintova neskončne kartuše je enakovreden 34 velikim kartušam. V svoji življenjski dobi pa prihrani kar 120 kartuš in 11,7 kilogramov nevarnih odpadkov.
  • S sistemi Optiprintove neskončne kartuše, Optiprint prihrani 355.000 kartuš letno, kar je za 100 kg oziroma več kot 14 ton nevarnih odpadkov letno.

(Optiprint d.o.o., razvojni oddelek)

Bi želeli postati del del trajnostnega razvoja z nami? Preizkusite nas.

Z Optiprintovim ekološkim tiskanjem smo del trajnostnega razvoja. Naš cilj je, da v podjetju proizvedemo in zavržemo čim manj odpadkov ter s tem pripomoremo k ohranitvi okolja. Tudi v prihodnje bo naš razvoj usmerjen k iskanju zelenih rešitev in ponovne uporabe materialov. Postanite del naše zgodbe in se prepričajte o brezskrbnem tiskanju z Optiprintovim brezplačnim preizkusom. Naročilo za neobvezujoč brezplačni preizkus multifunkcijske naprave oddajte tukaj.

Podana dejstva o recikliranju so bila zbrana iz različnih virov, vključno s poročilom o trajnosti Mednarodne agencije za energijo in raziskovanjem Clover Technology, Earth911.org, Planet Watch, Infomaze in The Energy Collective. Interni viri so bili zbrani iz razvojnega oddelka podjetja Optiprint, d.o.o..