Ena izmed večjih slabosti nakupa tiskalnika je v tem, da mora podjetje pokriti stroške nakupa naprave in hkrati financirati vse stroške, ki so povezani z delovanjem opreme in njeno vzdrževanje.

Najem tiskalnika se je izkazal za boljšo rešitev in prinaša razbremenitev v podjetju. Poleg skrbi za vzdrževanje je najem stroškovno učinkovitejša rešitev za mala in srednje velika podjetja ravno zaradi planiranja stroškov. Za najem podjetje plačuje fiksno mesečno najemnino, kar na dolgi rok vpliva na znižanje stroškov; podjetju ni potrebno skrbeti za amortizacijo naprave, rezervnih delov, servisiranja in nakupa kartuš.

Najem tiskalnika z vključeno uporabo barvnih kartuš

Nakup kartuš predstavlja enega izmed večjih stroškov, še posebej na delovnih mestih, kjer zaposleni na dnevni ravni veliko tiskajo. Kartuše so drage. Ob nakupu kartuš pri maloprodajnih ponudnikih so barvne kartuše še vedno skoraj trikrat dražje od kartuš za črno belo tiskanje. Hkrati mora podjetje skrbeti, da so kartuše vedno na voljo, in pri tem poskrbeti za ustrezno zalogo.

Z najemom tiskalnika podjetje privarčuje na stroških kartuš, saj so le-te vštete v fiksno mesečno najemnino.

»Optiprintov najem zares deluje, kot je bilo obljubljeno in ni skrbi s kartušami.«  (Valentina Napret, NATURAS d.o.o.)

Cena za barvni in črno beli tisk je izenačena, saj Optiprintova neskončna barvna kartuša uporablja tehnologijo neprekinjenega dovoda črnila, ki omogoča, do 40.000 barvnih izpisov, brez menjave kartuš.

»Z Optiprintom smo zelo zadovoljni, še posebno se nam dopade koncept neskončne barvne kartuše. Tiskamo lahko ogromno. Še posebno pa nam je všeč, da je tiskanje ugodno, barvno in kvalitetno.« (Irena Upelj, ravnateljica Vrtca Otona Župančiča)

Najem barvnega tiskalnika z vključenimi servisnimi storitvami

Ob nakupu tiskalnika mora podjetje poskrbeti, da oprema deluje brezhibno. Nekaj vzdrževalnih del lahko opravi samo, ostale servisne storitve programske in strojne opreme pa mora podjetje najeti pri zunanjem izvajalcu, katerega storitve so običajno drage. Za določene okvare lahko podjetje uveljavlja garancijo, vendar mora biti pripravljeno na primanjkljaj tiskalnika, saj prodajalec večinoma ne nudi nadomestne opreme.

Z najemom tiskalnika podjetje privarčuje pri stroških servisnih storitev in vzdrževanja tiskalnika, saj so le-ti všteti v ceno mesečne najemnine. Tehniki namestijo napravo in poskrbijo za tekoče delovanje tiskalnika; opravljajo vzdrževalna dela in ob morebitnih okvarah tiskalnik popravijo ali pa ga zamenjajo.S tem delo delo zaposlenih vedno poteka nemoteno naprej.

» Za Optiprintovo storitev, ki poleg najema vključuje tudi servisiranje tiskalnikov, smo se odločili, ker nam je skrb za delovanje tiskalnikov vzela preveč časa. Posebej nas je motilo, da smo v primeru okvare ali zastoja ostali brez tiskalnikov, ki jih je bilo potrebno dostaviti na servis. Zelo smo zadovoljni z Optiprintovo odzivnostjo v primeru servisnih posegov. Zaradi lastnih dobrih izkušenj smo se za podobno Optiprintovo storitev odločili tudi v našem podjetju v tujini. « (Edvard Bešlagič, prokurist INFOTRADE PLUS d.o.o)

» Sem zelo zadovoljen z odzivom pri iskanju pomoči in urejanju zadev. Hvala vam. « (Anton Vovko, OZVVS Kočevje)

Slovenska inovacija in okolju prijazna rešitev

Optiprintova neskončna kartuša je plod slovenskega razvoja in ekološka inovacija, ki se v veliki meri oprijema koncepta premišljene uporabe virov v celotnem poslovnem procesu. Skozi življenjsko dobo tiskalnika ni zavržene niti ene delujoče kartuše. Cilj je ohranitev okolja, recikliranje materialov in razvoj rešitev za manjši izmet odpadkov.

»Presenečeni smo, da Optiprint toliko vlaga v lastni razvoj, in da je neskončna kartuša slovenski produkt. Z veseljem podpiramo tudi ekološko komponento. Sploh si nismo predstavljali koliko odpadnega materiala je možno prihraniti z recikliranjem kartuš. Moramo pohvaliti tudi serviserje, ki so zares prijazni in odzivni, ter nas obiščejo hitro, ko se pojavi potreba. Skratka, zadovoljni!« (Irena Upelj, ravnateljica Vrtca Otona Župančiča).

Se želite prepričati o kakovosti naše storitve? Prijavite se na brezplačni preizkus tiskalnika in postanite del Optiprintove zgodbe.