Poslovanje v podjetju Optiprint, d.o.o. temelji na kakovosti poslovanja pri nudenju brezskrbne storitve tiskanja z Optiprintovo inovacijo neskončne barvne kartuše.

Kakovost dokazujeta certifikata kakovosti poslovanje ISO 9001 in okoljski certifikat ISO 14001, ki smo jih pridobili v letu 2022, na kar smo zelo ponosni.

S certifikatoma ohranjamo zaupanje in dobro ime na trgu ter krepimo konkurenčno prednost našega podjetja.

ISO 9001 Mednarodni standard za vodenje kakovosti

ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti in temelji na osmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistvena za dobro poslovno prakso.

 • osredotočenost na odjemalce,
 • vodenje,
 • vključevanje ljudi,
 • procesni pristop,
 • sistemski pristop k vodenju,
 • nenehno izboljševanje,
 • odločanje na podlagi dejstev,
 • vzajemno odnosi z dobavitelji.

Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001

S standardom ISO 14001 dokazujemo svojo ozaveščenost in odgovornost do okolja. Odgovorno ravnanje z okoljem je naša dolžnost do uporabnikov in vseh vpletenih v naše poslovno okolje. Uporabniki z najemom naše storitve dajejo prednost izdelkom in storitvam ki so nastali iz okolju prijaznih virov in so okoljsko učinkoviti.

ISO 14001 je mednarodno priznan standard sistemov vodenja, ki ga je izdala organizacija ISO (International Organization of Standardization). Zagotavlja preizkušen okvir za zagotavljanje skladnosti delovanja naše organizacije s predpisi, ki zadevajo:

 • nadzor nad stroški s pomočjo ohranjanja vloženih materialov in energije,
 • višjo produktivnost in učinkovitost z zmanjšanjem količine odpadkov in izboljšanjem energetske učinkovitosti,
 • nenehno izboljševanje okoljski učinkovitosti.

Tudi v naprej se bomo trudili zagotavljati najvišjo kakovost celostnega najema tiskalnika z Optiprintovo inovacijo neskončne barvne kartuše