Zgodilo se je. Pred kratkim ste tiskali pogodbo za stranko. Nenadoma je vaš tiskalnik prenehal delovati. Pojavila se je panika, saj niste vedeli, kaj storiti. Tiskanje pogodbe je bilo v tistem trenutku nujno. Prijazna uslužbenka iz sosednjega podjetja vam je priskočila na pomoč in natisnila pogodbo.

A zatem je bilo potrebno poiskati novo rešitev: kako v čim krajšem času pridobiti zanesljiv tiskalnik, ki bo nemoteno deloval? Informacije se odločite poiskati na spletu. V spletni tiskalnik vtipkate: »nov tiskalnik«, »najboljša cena za nov tiskalnik«, »želim tiskalnik čim prej«, »tiskalniške storitve«, »rešitve za tiskanje«… Zadetkov je veliko. Preveč. Ob tem pa se vam pojavijo vsaj tri možnosti pridobitve tiskalnika: nakup, zakup ali najem.

Kako se odločiti v poplavi informacij in kaj se vam najbolj splača glede na vašo situacijo, vam predstavljamo spodaj. V prispevku prikazujemo prednosti in slabosti vsake izmed omenjenih možnosti.

Finančni zakup tiskalnika (leasing)

Večina posameznikov in podjetij najprej pomisli na nakup tiskalnika ali kopirnega stroja. Zaradi visoke investicije so primorani poiskati ugodnejše alternativne rešitve. Ena izmed možnosti je zakup tiskalnika.

Finančni zakup ali leasing je obročno odplačevanje tiskalnika, medtem ko se ga od sklenitve pogodbe lahko prosto uporablja (najema). Najemojemalec mesečno odplačuje vrednost, ki je določena z lizing pogodbo. Pogodba je sklenjena za daljše časovno obdobje, v povprečju za pet let. Ob izteku najemojemalec pridobi lastninsko pravico nad osnovnim sredstvom in z njim prosto razpolaga.

Zakup je odlična rešitev, v kolikor si podjetje težje privošči visoko investicijo v nakup tiskalnika. Zakup predvideva obročni odkup naprave, določen s fiksnimi mesečnimi zneski. Pogoje odplačevanja se določi ob podpisu pogodbe. Mesečni stroški so zaradi obročnega odplačevanja lažje obvladljivi in predvidljivi. Podjetje lažje načrtuje porabo financ, namenjenih operativnim sredstvom.

Odkup ali leasing je ugodna rešitev, v kolikor je namen uporabljati napravo za dolgoročno obdobje (več kot eno leto). Vzdrževanje naprave je običajno vključeno v najem. Najemodajalec opravlja posodobitve in je zadolžen za upravljanje storitve tiskanja.

V primeru okvar popravila variirajo glede na pogodbo o sodelovanju. Rezervni deli tiskalnika običajno niso vključeni v ceno finančnega zakupa, kar pomeni, da vsak del, ki ga je potrebno zamenjati, predstavlja dodaten strošek. Hkrati pa je potrebno pokriti dodatne stroške popravila.

Nevarnost zakupa predstavlja dolgoročno odplačevanje, ki v povprečju traja vsaj pet let. Dolgoročna zadolžitev predstavlja večje tveganje za mala in srednje velika podjetja, katerih likvidnost je lahko v negotovih časih vprašljiva. Denimo, v sedanji korona situaciji so podjetja kljub manjšemu obsegu poslovanja primorana odplačevati obročne obveznosti, tudi če tiskalnika ne uporabljajo. Dodatna slabost odkupa tiskalnika je, da v mnogih primerih podjetja preplačujejo tržno vrednost naprave na račun najemodajalčevega vzdrževanja in upravljanja tiskanja ter lažje premostljivega obročnega odplačevanja.

Nakup novega tiskalnika

Nakup tiskalnika predstavlja precejšnjo začetno investicijo. Ob nakupu sredstvo postane last podjetja, katere vrednost se amortizira po časovnih obdobjih. Podjetje s sredstvom prosto razpolaga in upravlja brez pogodbene zadolženosti. Prav tako podjetje ni odvisno od pogodbe o vzdrževanju in je zato lažje prilagodljivo glede odločitev o upravljanju tiskanja.

Poleg nakupa je potrebno predvideti stroške nakupa kartuš in stroške vzdrževanja tiskalnika. Ob okvarah je potrebno kupiti nadomestne dele. Nakup le-teh mnogokrat predstavlja zagato, saj jih je potrebno naročiti, v kolikor jih ni na trgu. Velikokrat so deli precej dragi in nanje se čaka. Časovna komponenta predstavlja velik strošek, saj se mora v podjetju nekdo ukvarjati z vzdrževanjem tiskalnika, posodobitvami, nakupom kartuš, njihovo menjavo, nakupom rezervnih delov in popravili.

Res je, da nakup tiskalnika vključuje garancijo za prvih nekaj let, vendar se tiskalnik v povprečju pospešeno obrablja po prvih petih letih, ko je garancija že potekla. Kar pomeni, da mora podjetje iskati nadomestne rešitve za čas popravila ter hkrati kriti vse stroške, ki pridejo zraven.

Najem tiskalnika

Ena izmed največjih prednosti najema tiskalnika je prilagodljivost pri določanju pogojev najema. Najemna pogodba običajno ni dolgoročno zavezujoča ter ponuja svobodo pri izbiri storitev in določanja cene. Najem je stroškovno učinkovita rešitev za mala in srednje velika podjetja ter ne predvideva visoke začetne naložbe nakupa tiskalnika.

Najem Optiprintovega tiskalnika je odlična rešitev za optimizacijo in pregled nad operativnimi stroški v podjetju. Cena mesečnega najema je fiksno določena. Najem paketa vključuje izbrano napravo in omejitev tiskanja brez kakršnihkoli dodatnih stroškov. Paket je prilagojen številu izpisov in ga določi podjetje po posvetovanju s prodajnimi strokovnjaki. Zamenjava izpraznjenih kartuš je vključena v najem.

Cena najema tiskalnika vključuje svetovanje, optimizacijo stroškov tiskanja v podjetju, namestitev tiskalnika, uporabo tiskalnika, barvno tiskanje, kopiranje in skeniranje. Najem vključuje tudi vzdrževanje tiskalnika in posodabljanje programske opreme. Ena največjih prednosti so brezplačna popravila tiskalnika z brezplačnimi rezervni deli. V primeru okvar je zagotovljen nadomestni tiskalnik.

V Optiprintu ponujamo brezskrbnost tiskanja in kvalitetno tehnično podporo z lokalno prisotnostjo. Podpora je organizirana tako na terenu kot na daljavo. Strokovnjaki klicnega centra so dosegljivi v času uradnih ur in večino programskih izzivov razrešijo takoj. V primeru mehanskih okvar imamo na voljo ekipe izkušenih terenskih serviserjev, ki še isti dan razrešijo tehnične zaplete. Optiprintove ekipe terenskih serviserjev delujejo v vseh regijah po Sloveniji. Zaradi številčnosti serviser v povprečju od stranke nikoli ni oddaljen več kot 20 km, ne glede na lokacijo.

Ali se odločiti za nakup, zakup ali najem tiskalnika, je odločitev vsakega posameznika oziroma podjetja, glede na izhodišče in preference. 

Najem ima vsekakor več prednosti kot slabosti. Omogoča fleksibilnost, da lahko uporabnik kadarkoli sklene ali prekliče pogodbo. Vzdrževanje tiskalnika je velika odgovornost, zato najem ponuja priložnost za prihranek časa in številnih sredstev, namenjenih zanesljivemu delovanju tiskalnika.