Sodobno poslovanje je usmerjeno v optimizacijo stroškov in doseganje večje učinkovitosti na trgu.  Podjetja se kot prvo običajno lotijo usklajevanja operativnih stroškov glede na njihove potrebe.

S celostnim upravljanjem storitev tiskanja (krajše MPS, ang. managed print services) lahko podjetja znižajo stroške tiskanja in razvijejo visoko učinkovitost pri organiziranju tiskanja, kopiranja in skeniranja.

Katere stroške lahko podjetja optimizirajo?  

Upravljane storitve tiskanja ponujajo optimizacijo operativnih stroškov v podjetju. Izboljšujejo potek delovnih procesov, nudijo prihranek časa in sredstev, izboljšujejo produktivnost in stroškovno učinkovitost.

Podjetja lahko z optimizacijo v povprečju znižajo svoje operativne stroške tudi do 30%. 

Optimizacija stroškov tiskanja poteka na naslednjih področjih:

Nakup in vzdrževanje tiskalnika│ Nakup kartuš s tonerjem in potrebščin za tiskanje│ Posodobitve in stroški ohranjanja varnosti tiskalnika│Obremenitev IT oddelkov│Pisarniški prostor│Energetski stroški│Ozka grla v delovnih procesih.

V sodobnem času je uporaba storitev upravljanja tiskanja nujna, zlasti za mala in srednje velika podjetja. Še posebno manjša podjetja imajo v povprečju omejena sredstva za vodenje operativnih stroškov. Namesto da bi zapravljala za nakup in vzdrževanje tiskalnika, lahko svoja sredstva učinkoviteje usmerijo v funkcionalna področja, kot so denimo v trženje, prodajo, raziskave in razvoj.

Brez stroškov nakupa in vzdrževanja

Najslabše kar se lahko zgodi posamezniku ali podjetju je, da tiskalnik ali multifunkcijska naprava preneha z delovanjem v trenutku, ko ga/jo najbolj potrebujemo. Takrat smo odvisni od popravila, garancijskega roka ali pa nam ne preostane drugega kot ponovni nakup. S ponovnim nakupom pa je potrebna postavitev tiskalnika, nove kartuše, priključitev v mrežo in učenje same uporabe tiskalnika.

Temu se lahko izgonete s celovitim upravljanjem tiskanja. Največja prednost storitve so vključena strojna oprema z brezplačnim tiskalnikom, vključena programska oprema, vzdrževanje, popravila in tehnična podpora. Z rešitvijo Optiprint ne boste ostali brez tiskalnika, saj vam zagotavljamo odziven servis.

Podjetja zato ne potrebujejo visokih začetnih investicij nakupa tiskalnika. Pokrivajo zgolj strošek najema celovite rešitve tiskanja, ki je vsak mesec fiksen. V strošek najema so všteti stroški namestitve tiskalnika, njegovo vzdrževanje, servisiranje in menjave vseh rezervnih delov. Rešitev vključuje neskončno barvno kartušo in tudi vse stroške, ki so zajeti v dopolnjevanje kartuše.

Prednost najema rešitve tiskanja je razvit informacijski sistem, preko katerega se izvajajo posodobitve in preventivni pregledi tiskalnikov in programske opreme. Večina težav je razrešena na daljavo. Ekipa izkušenih strokovnjakov za podporo spremlja stanje naprav in  odreagira takoj, ko so odkrite nepravilnosti.

Napredna programska oprema omogoča prihranek časa, saj so posodobitve in enostavnejši servisi opravljeni na daljavo. V primeru večjih zapletov, nedelovanja tiskalnika in menjave opreme pa so na voljo odzivne servisne skupine, ki odreagirajo takoj in stranko obiščejo še isti dan. Cilj je omogočati brezskrbno storitev tiskanja in tekoče delovanje v delovnih procesih podjetjih, brez da bi obremenili zaposlene.

Veliko več kot le najem tiskalnika

Celostna rešitev upravljanja tiskanja omogoča prihranek pri stroških in času. Vzdrževanje tiskalnika, vse posodobitve in servisi tiskalnikov so brezplačni.

V primeru klasičnega najema tiskalnika so stroški vzdrževanja, stroški popravil in stroški rezervnih delov, ločeni. Pri najemu tiskalnika je običajno potrebno všteti tarifo za vzdrževanje tiskalnika in posodobitve programske opreme. Ko pride do okvare, se posebej obračunava strošek vsakega popravila posebej. Hkrati je potrebno pokriti strošek rezervnih delov. Rezervne dele je potrebno naročiti, za kar so zadolženi IT specialisti v podjetju. Če rezervnih delov ni na zalogi, se nanje čaka. Čakanje predstavlja časovno zastranitev ter motnjo v delovnih procesih, kar predstavlja strošek v podjetju.

Celostna rešitev tiskanja zagotavlja stroškovno in organizacijsko učinkovitost in dolgoročno nudi uporabo tiskanja, kopiranja  in skeniranja brez skrbi.

Brez stroška nakupa kartuš

Celovito upravljanje storitev tiskanja omogoča brezskrbno barvno tiskanje. Storitev vključuje neomejeno barvno kartušo, zato podjetje nima nikakršnih stroškov z nakupom kartuš ali tonerjev.

Neomejena barvna kartuša je Optiprintova inovacija. Z njo uporabnik lahko natisne do 40.000 barvnih izpisov.

V podjetju lahko zaposleni neomejeno tiskajo tako barvno kot črno-belo, in sicer po enaki ceni. Zaposlenim ni potrebno paziti na porabo barvnih izpisov. Kar prinaša dodano vrednost pri uporabniški izkušnji, saj so delovni procesi prijetnejši, ko jim dodamo odtenek barvitosti.

Nižji strošek upravljanja z informacijskimi tehnologijami v podjetju

Zadolžitve vzdrževanja tiskalnika, nakupa kartuš in posodobitve, v podjetju običajno prevzamejo notranji sodelavci zadolženi za informacijsko tehnologijo (krajše IT) v podjetju. IT sodelavci so pogosto preobremenjeni z osnovnimi zadolžitvami, zato vsakršno dodatno delo povezano s tiskalniki, predstavlja nižjo učinkovitost delovanja v oddelku.

Storitev celovitega upravljanja tiskanja razbremeni IT sodelavce, zato jim ni potrebno skrbeti za vzdrževanje tiskalnikov, posodabljanje sistemov in programov. IT strokovnjakom prav tako ni potrebno nakupovati kartuš, saj so te že vključene v storitev. V primeru okvar IT sodelavcem ni potrebno prevzemati servisnih zadolžitev, prav tako jim ni potrebno skrbeti za naročanje rezervnih delov, saj je vse vključeno. Tako se IT sodelavci osredotočijo na njihove primarne zadolžitve in delavne naloge.

Optimizacija tiskanja. Z manj lahko ustvarimo veliko več

Celostna storitev upravljanja tiskanja je usmerjena k čim večji optimizaciji. Mnogokrat le-ta zadeva prostorsko postavitev tiskalnikov in njihovo številčnost v podjetju. Glede na obremenjenost oddelkov v primerjavi z njihovimi potrebami tiskanja in skeniranja. Del optimizacije lahko predstavlja tudi zmanjšanje števila tiskalnikov in posledično energetske prihranke. Razvoj tehnologije omogoča uporabo naprednejših naprav, ki nudijo večjo funkcionalnost ter so energetsko varčnejše. Zamenjava starih tiskalnikov z novejšimi modeli poveča izhodne vrednosti, kar vodi v prihranek električne energije.

S posodobljenim pregledom tiskanja, optimalno postavitvijo in zamenjavo slabo delujočih tiskalnikov lahko podjetja z manj ustvarijo veliko več in si zmanjšajo stroške potrošene energije.

Prihranek pri pisarniškem prostoru

Optimizacija tiskanja omogoča zmanjšanje stroškov tudi pri prostorski obremenitvi v podjetju. Podjetje še posebno, ko plačuje mesečno najemnino poslovnih prostorov po površini, skrbno planira optimalno postavitev in njegovo čim boljšo izkoriščenost.

Celostna storitev upravljanja tiskanja omogoča optimalno razvrstitev tiskalnikov glede na gibanje po prostoru ter energetskih vhodov. Več funkcijske namizne naprave so še posebno primerne za manjša in srednje velika podjetja, saj nudijo najboljše zmogljivosti brez velike porabe prostora.

Optiprintova brezskrbnost tiskanja, kopiranja in skeniranja

Z Optiprintovo rešitvijo celostnega upravljanja storitve tiskanja podjetja dosegajo optimizacijo operativnih stroškov, saj so v najem tiskalnika vključeni vzdrževanje tiskalnika in posodobitve, vsa popravila in servis, vsi rezervni deli in nikoli izpraznjena barvna kartuša. Optiprint je sinonim za brezskrbno izkušnjo tiskanja, kopiranja in skeniranja.

Prepričajte se o brezskrbnosti naše storitve in nas brezplačno preizkusite. Oddajte naročilo za neobvezujoč brezplačni preizkus tiskalnika, multifunkcijske naprave ali kopirnega stroja tukaj.

Optiprint – Ugodje in udobje brezskrbnega barvnega tiskanja, kopiranja in skeniranja. 

* Podjetja lahko z optimizacijo v povprečju znižajo svoje operativne stroške tudi do 30%. Študija je bila izvedena leta 2018 v Veliki Britaniji. Vir: IDC EMEA, 389 Chiswick High Road, London, W4 4AE, U.K.