Dan žena so izvorno poznali pod imenom dan delovnih žena, danes pa velja za mednarodni praznik žensk, ki ga v približno sto državah praznujejo vsako leto 8. marca. Je dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk. 

V Optiprintu se na ta dan še posebno zavedamo pomena žensk in njihovih vlog v organizacijah. V mesecu marcu poudarjamo njihovo enakopravnost in opolnomočenje. Hkrati želimo poudariti vrednost čustvene inteligence in mehkih veščin, ki so v povprečju nekoliko bolj izražene pri ženskah.

Ženske so v povprečju učinkovitejše pri sooblikovanju stabilne organizacijske kulture, mnogokrat so uspešnejše pri razumevanju situacij in potreb posameznikov ter doseganju dialoga.

Mesec žensk v organizacijah. Od kje ideja?

V zadnjih dvajsetih letih si čedalje več držav prizadeva spodbujati delovanje žensk v organizacijah, saj naj bi to prispevalo h gospodarski rasti držav, še posebno pri odločevalnih pozicijah. Ženske podjetnice in managerke, katerih delež počasi narašča, naj bi s svojim načinom upravljanja in vodenja predstavljale nove poglede razvoja organizacij, kar vodi k novim priložnostim, uspešnemu poslovanju in odpiranju novih delovnih mest. Raziskave kažejo, da imajo organizacije z višjim deležem žensk na vodstvenih položajih boljše finančne rezultate in v povprečju dosegajo višji poslovni uspeh. (vir: FCEM, World Association of Women Entrepreneurs)

Pozitiven zgled je najboljši navdih

Tudi v Optiprintu si prizadevamo spodbujati delovanje ženskega dela kolektiva, začenši s sestavo tima, doseganja raznolikosti, uspešnega razvoja organizacijske kulture in spodbujanja enakopravnosti znotraj podjetja. Kljub temu, da Optiprint deluje v dejavnosti, ki je pretežno tehnične narave, imamo zaposlenih 30% žensk in kar nekaj jih za delo poprijema v oddelku proizvodnje in tehnične podpore.

»Prepričani smo, da je raznolikost, ki jo ustvarjamo z Optiprint franšizno razširjeno ekipo, tista, ki nas vodi pri delu. Opazili smo, da uravnoteženost med spoloma prispeva k iskanju organizacijskih rešitev, boljši inovativnosti in posledično večji uspešnosti na delovnem mestu«, je povedala Tamara B., vodja razvoja franšiz.

V Optiprintu tudi ženske opravljajo tehnična dela

Tehnična podpora na daljavo. Ste vedeli, da vaše tehnične zagate na tiskalniku, rešuje naša zaposlena Maja O., ki poleg informacijskega znanja s smehom polepša dan vsakomur, ki jo pokliče na pomoč? Tudi v prihodnje si v ekipi želimo še več raznolikosti. Morda pa se nam kdaj pridruži tudi kakšna ženska serviserka na terenu, ki bi je bili zelo veseli.

Zadovoljstvo v organizaciji se prične s harmonijo vseh, ne le žensk

Mesec maj za Optiprint simbolično predstavlja mesec ljubezni in razvoja harmoničnih odnosov. Namreč, ravno harmonični odnosi v naši storitveni dejavnosti predstavljajo ključ do uspeha. V Optiprintu stremimo k razvoju stabilnih odnosov, ne le znotraj organizacije, temveč nam je pomembno, da so zaposleni izpolnjeni tudi v zasebnosti. Zato poudarjamo uravnoteženost med zasebnim in službenim življenjem.

»V Optiprintu zagovarjamo in spodbujamo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, saj se zavedamo, da je zares uspešen lahko na delovnem mestu le tisti, ki ima urejeno tudi zasebno sfero življenja. Taki zaposleni so dokazano bolj motivirani, zavzeti in produktivnejši pa tudi nasmejani in dobrovoljni, kar znatno vpliva na pozitivno klimo v podjetju. « Živa K., kadrovnica

Le zadovoljni zaposleni lahko ponudijo brezskrbnost tiskanja

V Optiprintu verjamemo, da se uravnotežena notranja kultura odraža tudi navzven. Verjamemo, da lahko le zadovoljni zaposleni na kakovosten način ponujajo brezskrbno izkušnjo našim uporabnikom. Bodisi gre za prodajno ekipo ali tehnično podporo, ki so vsakodnevno v stiku z uporabniki. Optiprintova kultura je pozitivno naravnana. Tim sestavljamo zagnani in pozitivni zaposleni, ki prepoznavamo priložnosti in se tudi v kriznih časih trudimo ohranjati nasmeh na obrazih.

Z nasmehom tudi vam polepšamo dan

Pozitivno naravnanost Optiprintovih zaposlenih opažajo tudi uporabniki, ki prihajajo v neposreden stik z nami. »Vse pogosteje prejemamo klice, elektronska sporočila in objave preko socialnih medijev glede prijaznosti in nasmejanosti Optiprintove servisne in prodajne ekipe. Veseli nas, da nas uporabniki prepoznajo in cenijo energijo, ki jo izžareva naša ekipa.« Živa Lacko, franšizna managerka

V Optiprintu si prizadevamo doseči brezskrbno uporabniško izkušnjo pri najemu tiskalnika. In le, ker globoko verjamemo vanjo, dosegamo tako pozitiven odziv uporabnikov in tvorimo dolgoročne odnose.

Želimo vam z ljubeznijo navdihnjen mesec!