Optiprint_novice_dogajanje_pri_nas

Razpisi

Ljubljana, 19.5.2023

SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO

Projekt Ponovna uporaba električne in elektronske opreme se nanaša na razvoj celovitega procesa ponovne uporabe električnih in elektronskih naprav. Temelj razvoja je tehnološka obnova naprav in njenih komponent.

Cilj je tržišču dostaviti vrhunsko obnovljene naprave po 30 – 70% nižjih cenah od novih naprav in obenem pozitivno vplivati na okolje.

Skupna vrednost upravičenih stroškov projekta znaša 501.994,00 €, predvidena višina financiranja iz mehanizma je 274.995,67 €.

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma www.noo.gov.si. Portal: www.evropskasredstva.si.

Ljubljana, 8.10.2023

SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP (P4D REACTEU)

V okviru javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU) smo izvedli projektno dejavnost z nazivom Digitalna transformacija podjetja OPTIPRINT, d.o.o., s katero smo izboljšali izkušnjo kupca z uvedbo digitalne platforme, vzpostavili digitalno storitev »dokumenti sistem na zahtevo, dvignili digitalne kompetence zaposlenih, izvedli ukrepe kibernetske varnosti ter zgradili pametno skladiščenje tiskalnikov in avtomatizirali polnjenje zalogovnikov ter kartuš v proizvodnji.

Projekt smo izvedli v obdobju do 01.10.2020 do 30.9.2022. Stroški projekta so bili 131.605,45 €, višina sofinanciranja pa je znašala 60% oziroma 78.963,27 €.

Naložbo je sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Digitalna transformacija podjetja OPTIPRINT, d.o.o.

Ljubljana, 15.3.2022

Naziv operacije

OPTIPRINT d.o.o. je z operacijo Digitalna transformacija podjetja OPTIPRINT, d.o.o. uspešno kandidiral na Javnem razpisu P4D ReactEU.

Opis operacije

Operacija zajema celovito digitalno transformacijo podjetja na naslednjih področjih: izboljšana uporabniška izkušnja kupca, vzpostavitev digitalne platforme za integracijo procesa podpore uporabnikom, nadgraditev centralne podatkovne shrambe, vzpostavitev digitalne platforme za zajem in vizualizacijo podatkov oddaljene opreme, nadgradnja ERP sistema, optimizacija in digitalizacija procesov, uvedba digitalnih poslovnih modelov in storitev, izboljšane digitalne kompetence zaposlenih, uvedba hibridnih delovnih mest, izvedba ukrepov za okrepitev kibernetske varnosti podjetja, implementacija IoT platforme za zajem senzorskih podatkov, avtomatizacija skladišča in proizvodnje. Finančna podpora: 100.000,00 EUR.

Cilji operacije

Cilji so:
• Digitalna transformacija podjetja na področjih,
o Izkušnja kupca,
o Podatkovna strategije,
o Procesi in digitalne rešitve,
o Digitalni poslovni modeli,
o Razvoj digitalnih kadrov in delovnih mest
o Kibernetska varnost,
o Industrija 4.0.
• Uvajanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in proizvodov.
• Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

Rezultati operacije

Podjetje je uspešno izvedlo digitalno transformacijo s katero je izboljšalo kompetence zaposlenih, povečalo dodano vrednost na zaposlenega, optimizirala poslovne in proizvodne procese, uvedla višjo stopnjo brezpapirnega poslovanja in pričela poslovati ter komunicirati po digitalnih tržnih kanalih. V proizvodnjo je uvedlo funkcionalnosti Industrije 4.0. S tem je podjetje trend digitalne dimenzije vključilo v svoje celostno delovanje in izboljšalo snovno ter energetsko poslovanje podjetja.

Ukrepi v podjetju Optiprint zaradi COVID-19

Ljubljana, 17.3.2020

Cenjeni poslovni partnerji,

glede na trenutne razmere vam najprej želimo veliko zdravja. Hkrati pa vas obveščamo o ukrepih, ki smo jih sprejeli v podjetju Optiprint.

Ker je zdravje vseh posameznikov na prvem mestu, želimo strankam, iz preventivnih razlogov, v čim večji meri pomagati in svetovati na daljavo.

Preden se odločite za servisni poseg na vaši lokaciji vas pozivamo, da kontaktirate naše strokovnjake tehnične podpore v klicnem centru in preverite, če je zahtevek mogoče urediti na daljavo.

Dosegljivi smo na spodnjih kontaktih:

Servis
T: 070 708 400 ali 070 393 830
E: servis@optiprint.si

V primeru servisnih posegov, ki so nujni in neodložljivi, od danes naprej veljajo spodnji ukrepi.

1. Servisni poseg bo potekal brez fizičnega kontakta (rokovanje), z upoštevano razdaljo 1,5 metra.
2. Tehniki bodo med servisnim posegom nosili zaščitne rokavice.
3. Servisni poseg bo zaključen brez podpisa stranke, v izogib osebnemu stiku in menjavi predmetov med tehnikom in stranko.

Hkrati vas obveščamo, da do nadaljnjega ukinjamo dežurne servisne posege po 16. uri in ob sobotah. Za vse informacije smo vam na voljo med 8.00 in 16.00., od ponedeljka do petka.

V podjetju bomo še naprej natančno spremljali razmere, upoštevali zdravstvene smernice in vas o morebitnih spremembah poslovanja sproti obvestili.

Ekipa Optiprint

Projekt »Dvig digitalnih kompetenc v Optiprintu« prejel sofinanciranje Evropske unije

Ljubljana, 15.6.2019

V okviru javnega poziva za vavčer za dvig digitalnih kompetenc v podjetju izvajamo usposabljanje kadra na področju digitalnih kompetenc in digitalizacije. Namen operacije je zagotoviti ustrezna znanja zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije, s čimer se bodo povečali naša konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku 9.660,00 EUR.
Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji:  www.euskladi.si.

Projekt »Tržna raziskava Češka« prejel sofinanciranje Evropske unije

Ljubljana, 20.2.2019

Cilj naložbe sta raziskava in analiza češkega tržišča poslovnega najema tiskalniških naprav, ki bo dala družbi boljši vpogled v specifike trga in definirala strategijo vstopa na trg. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku 4.500,00 EUR.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji:  www.euskladi.si.

Projekt »CE za OKS1« prejel sofinanciranje Evropske unije

Ljubljana, 18.1.2019

Cilj projekta CE za OKS1 je izvedba ustreznih preizkusov in pridobitev certifikatov za lansiranje novega izdelka iz družine Optiprint na trg. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku 5.306,00 EUR.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si.

Uspešna selitev v nove poslovne prostore

Ljubljana, 6.12.2018

Delovno okolje ima precejšen vpliv na delo in motivacijo zaposlenih. Tega se v Optiprintu zavedamo, zato smo konec letošnjega leta izpeljali zahteven projekt selitve v nove prostore. Servisni, proizvodni in razvojni oddelek smo preselili v nove prostore znotraj obstoječe poslovne zgradbe. V novih poslovnih prostorih v velikosti skoraj 600 m2 je vsak oddelek dobil prostor, potreben za kreativnost, učinkovitost in za nemoten potek delovnih procesov. Projekt smo skrbno načrtovali v sodelovanju s podjetjem Crea plus, d. o. o., s katerim smo definirali procese znotraj podjetja. Na osnovi izdelanega projekta smo zasnovali prostor, prilagojen našim potrebam.

Prostori so svetli in polni zelenja, ločujejo pa posamezne oddelke. Prostori znotraj oddelkov so odprti, da se lahko znanje in izkušnje prepletajo med zaposlenimi, s čimer raven storitve dvigamo na višjo raven. S prostorno jedilnico in majhno kuhinjo je poskrbljeno za odlično povezovanje oddelkov in sproščeno druženje. Hkrati smo povečali kapaciteto skladiščnih prostorov, tako da so delovni prostori prosti in namenjeni izključno tekočemu delu.

Skrbimo za doseganje odlične podpore strankam

Ljubljana, 30.11.2018

Odlična in hitra podpora našim strankam je v Optiprintu vedno na prvem mestu. Z rednimi tehničnimi izobraževanji skrbimo, da so naši serviserji vedno visoko usposobljeni. Hvala celotni ekipi in vsem predavateljem, ki so v 2 dneh poskrbeli za 10 odličnih delavnic, za več kot 30 serviserjev iz 4 držav.

Optiprintovo usposabljanje

Ljubljana, 1. 8. 2018

V malo bolj mirnih poletnih mesecih je Optiprintova ekipa izkoristila čas za dodatna izobraževanja in usposabljanja. FranAdria nam je pripravila odlično dvodnevno delavnico, kjer smo izpopolnjevali znanja širitve franšiznega poslovnega modela na tuje trge, spoznavali primerne digitalne kanale za vzpostavitev še boljše podpore in komunikacije z našimi partnerji in obravnavali še mnogo drugih zanimivih vsebin. Ekipi FranAdria se zahvaljujemo za super delavnico, mi pa, opremljeni z novimi znanji, s polno paro naprej.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Projekt »Izboljšanje procesov v podjetju Optiprint, d. o. o.« prejel sofinanciranje Evropske unije

Ljubljana, 22. 5. 2018

Cilj projekta Optiprint 4.0 je izboljšanje konkurenčnosti podjetja prek procesnih izboljšav. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku 19.900 EUR.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Projekt »Digitalizacija Optiprintovega poslovnega modela in poslovnih procesov v družbi Optiprint, d. o. o.« prejel sofinanciranje Evropske unije

Ljubljana, 22. 5. 2018

Cilj naložbe je skozi digitalizacijo poslovanja izboljšati komunikacijo z deležniki ter povečati konkurenčnost podjetja Optiprint, d. o. o. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v znesku 30.000 EUR.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Timska olimpijada

Ljubljana, 22. 9. 2017

Petek, 22. 9. 2017, je za ekipo Optiprinta potekal v sproščenem športnem vzdušju. Organizatorji teambuildinga so nam pripravili program timska olimpijada. V treh skupinah smo se med seboj pomerili v nenavadnih športnih nalogah, kjer je bilo potrebno medsebojno sodelovanje, da smo lahko uspešno zaključili športno nalogo.

Po zaključku timske olimpijade sta nas čakali tudi zaslužena pijača in jedača.

Utrinke dogodka si lahko ogledate v galeriji.

Novica

Ljubljana, 20. 9. 2017

Družba Optiprint, d. o. o., izvaja operacijo pridobivanja certifikata CE – EMC za potrebe lansiranja novega produkta OPS1 na trg.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.