Gremo v šolo! Z barvami in Optiprintom!

Začenja se novo šolsko leto, polno priložnosti za pridobivanje novih znanj. Eno izmed smiselnih vprašanj, ki si jih lahko postavimo v tem času, je, kako bo potekalo pridobivanje znanj in na kakšen način se bodo učenci učili.

Šolsko leto 2021/2022 je priložnost za ustvarjalnost

Ni še znano, v kolikor bo letošnji pouk potekal ustaljeno v šolskih klopeh ali se bo nadaljeval kombinirano preko elektronskih učilnic. V vsakem primeru mora biti učencu ponujeno učno gradivo, ki je prilagojeno potrebam pouka. Pri tem je potrebno paziti na ustrezno raven strokovnosti, hkrati pa tudi ustvarjalnosti in vizualne privlačnosti. Barve, slikovna gradiva, miselni vzorci in fotografije vplivajo na boljšo predstavljivost, nazornost in privlačnost za oko.

Barva je najmočnejši dražljaj za naše možgane

Ste vedeli, da možgani uporabljajo barvo za prepoznavanje vzorcev, spominov in absorbiranje novih informacij? Hkrati barve vodijo do hitrejšega iskanja, primerjanja in razumevanja informacij.

Barva ima velik vpliv na povečanje pomnjenja za doseg pozitivnega rezultata ob učenju. Uporaba barv za poudarjanje določenih delov učnega gradiva dvigne nivo pozornosti učencev, jim pomaga bolje razumeti zasnovo besedila, ki ga berejo, hkrati pa podaljša razpon pozornosti. (vir: Olurinola & Omoniyi Tayo).

Barva vpliva na razvoj kratkoročnega spomina

Informacija vstopi v možgane preko senzoričnega zaznavanja, preko sluha in vida. Za kratek čas se zadrži v trenutnem, senzornem spominu. Vendar se informacija hitro izgubi, saj so se možgani zmožni posvečati le majhni količini informacij naenkrat. Razen, ko so stimulirani preko vizualnih zaznavanj. Barva predstavlja najmočnejši dražljaj za naše možgane. Ko informacija pritegne našo pozornost, se ta prenese v kratkoročni spomin ter učinkovitejše pomnjenje. (vir: Dzulkifli & Mustafar).

Učinkovitost uporabe barvnih gradiv. Kaj pa cena?

Kljub temu, da se zavedamo pomena barv in želimo zagotoviti učna gradiva kakovostna, barvna in pestra, naletimo na izziv stroškovne učinkovitosti. Barvno tiskanje je drago. Običajno od pet- do osemkrat dražje od črno-belega. Vendar smo se v Optiprintu odločili poiskati rešitev ter ustvariti svet barvnega tiskanja, dostopen vsem šolam in vrtcem.

 

Optiprint ponuja rešitev: cena barvnega izpisa enaka črno-belemu

Z lastnim razvojem neomejene barvne kartuše nam je uspelo izenačiti ceno barvnega tiskanja s ceno črno-belega. Na takšen način smo vnesli maksimalno barvitost tiskovin v šole, vrtce in druge izobraževalne institucije po vsej Sloveniji in širšem širši jadranski regiji.

70 odstotkov slovenskih šol uporablja Optiprint

Pomena uporabe barvnih tiskovin na lažje učenje se zaveda kar 70 odstotkov slovenskih šol, ki že uporabljajo Optiprintovo rešitev barvnega tiskanja. Grajenje kakovostnih odnosov z izobraževalnimi institucijami je naše poslanstvo, hkrati pa motivacija in odgovornost. Z več kot 300 vrtci in osnovnimi šolami si prizadevamo graditi trdne odnose, ki temeljijo na spoštovanju in generiranju skupnega dobrega.

Ravnateljica Darja Delač Felda (Osnovna šola ob Rinži Kočevje) je o zadovoljstvu glede barvnega tiskanja spregovorila: »Odkar imamo na šoli tiskalnik Optiprint, se je učiteljem spremenil svet. Otrokom pa tudi!« 🙂

Natisnite si šolski koledar in barvit urnik

Ker želimo, da zakorakate v novo šolsko leto motivirani in dobro organizirani, smo za vas pripravili šolski koledar za leto 2021/2022, ki si ga natisnete in po potrebi dopolnjujete. Hkrati verjamemo, da sta ustvarjalnost in svoboda izbire ključni za motivacijo pri učenju, zato smo pripravili različne dizajne barvitih urnikov, ki jih lahko natisnete in ponudite svojim učencem.

Šolski koledar za leto 2021/2022 si prenesite tukaj. Do barvitih urnikov pa dostopate tukaj.

Želimo vam prijetno, kreativno in uspešno šolsko leto!