Razbijanje mitov o papirnem poslovanju.

Svet tiska je v preteklih dvajsetih letih prejel kar nekaj slabih napovedi. Zgodila se je digitalizacija in mnogi so tisku napovedovali propad. Mnogi verjamejo, da je tradicionalni tisk zastarel in okolju škodljiv medij. Ali je temu zares tako?

V Optiprintu razbijamo mite. Spodaj si preberite prepričanja o tisku, proizvodnji in uporabi papirja, ki so se izkazala za neresnična dejstva.

Mit 1 – E-tisk bo v celoti izrinil tiskane medije

Ni skrivnost, da je tradicionalni tisk v upadu. Zlasti na področju tiskanih medijev, kjer se obseg natisnjenih časopisov in revij postopoma zmanjšuje, v mnogih primerih pa so publikacije celo zaprle svoja vrata. Vendar je tisk prisoten že več kot dve stoletji in bo vedno našel prostor na svoj način.

Res je, da se je zaradi digitalizacije spremenil življenjski slog nas vseh. Povečala se je uporaba zaslonov in digitalnih naprav. Tudi knjige beremo v obliki e-knjig.

Vendar so se mnogi zatekli k branju fizičnih knjig. Ljudje so spoznali, da je ure in ure dolgo branje obsežnih vsebin iz zaslona naporno in včasih neprijetno. Rokovanje s knjigo pa daje osebni pristop. Knjige se dotikamo in jo vonjamo. Papir vsebuje organske spojine, ki se postopoma razkrajajo in knjigi dajejo poseben vonj. Naše čutilo za vonj se nahaja blizu spominskemu centru v človeških možganih. Raziskava kaže, da vonj knjige prikliče spomine, ki jih sicer ne bi mogli načrtno obuditi in obuja sentimentalnost. (Bembibre in Strlič, 2017)

Raziskave kažejo, da v Sloveniji s pomočjo e-bralnikov bere 25-krat manj ljudi od tistih, ki berejo tiskane publikacije. Slovenski trg digitalnih medijev je še nerazvit in skromnem in malo verjetno je, da bo e-tisk izrinil tiskane medije.

Mit 2 – Papir onesnažuje okolje

Papirna industrija za pridelavo celuloznih vlaken ne uporablja izključno na novo posekanih dreves. Namesto dreves pogosto uporablja odmrla drevesa in veje iz gozdov, ki so jih prizadele naravne katastrofe. Papirna industrija zato na nek način čisti  gozdove s tem, ko celulozna vlakna predela v papir. Z izogibanjem zažiga lesa ohranja čistejše ozračje, saj se v lesu vezani ogljikov monoksid ne sprošča v okolje.

Alternativna možnost uporabi papirja je uporaba recikliranega papirja. Recikliran papir je na dobri poti za tiskanje na okolju prijazen način in omogoča boljše upravljanje virov:

  • zmanjšuje potrebo po sekanju dreves.
  • porabi manj energije za izdelavo, kot če ga proizvedemo od začetka.
  • ustvari manj odpadkov in manj problemov z odlaganjem odpadkov.
  • Zmanjšuje onesnaževanje zraka in vode, saj je za predelavo potrebnih manj nečistih postopkov.

Reciklirani papir je dragocena surovina za proizvodnjo papirja in kartona. Uporaben je za časopise, revije in embalaže. Z njim lahko ohranimo kar nekaj dreves, s čimer smo razbili mit o pretiranem onesnaževanju okolja.

Mit 3 – Tiskarska industrija uničuje okolja z elektronskimi odpadki

Drži, da je tiskarska industrija v preteklosti proizvedla znatno količino elektronskih odpadkov v obliki potrošnega materiala, ki ni bil recikliran.

Za zmanjševanje toplogrednih plinov in drugih škodljivih vplivov na okolje je zato ključnega pomena, da kartuše in tonerje pravilno sortiramo na odlagališčih.

Česar se poslužujemo v Optiprintu. Velik delež odpadkov zmanjšujemo s ponovno uporabo in recikliranjem kartuš. Z dopolnitvijo črnila vsaki kartuši podaljšamo življenjsko dobo za več tisoč izpisov in se s tem izognemo odpadnemu materialu.

Razvili smo svoj izdelek, ki temelji na neprekinjenem dotoku črnila in v celoti razrešili zagato menjave kartuš. Tiskalnik namesto kartuš s črnilom uporablja Optiprintovo kartušo, ki omogoča do 50-kratno povečanje obsega tiskanih izpisov na napravo, kot bi jih tiskalnik uspel s standardnimi kartušami!

Največja prednost Optiprintovega ekološkega tiskanja je, da ne zavržemo niti enega seta delujočih kartuš  skozi celotno življenjsko dobo tiskalnika! V 14-stih letih Optiprintovega smo prihranili več kot 5 milijonov odpadnih kartuš.

Prebrano

90%
V Optiprintu smo razbili vse tri mite o papirnem poslovanju, ki so se izkazali za neresnične. Prvi mit je, da bo e-tisk v celoti izrinil tiskane medije. Res je, da se je tradicionalni tisk zmanjšal, vendar še vedno predstavlja pomemben vir. Ljudje imajo še vedno radi fizičen dotik, pa naj si bodi to knjiga ali časopis. V poslovnem svetu pa je prav tako pomembno, da hranimo fizično dokumentacijo, kar je zakonsko predpisano. Drugi mit se nanaša na trditev, da papir onesnažuje okolje. Papirna industrija pogosto uporablja odmrle dele dreves in recikliran papir, kar omogoča boljše upravljanje virov in zmanjšanje odpadkov. Tretji mit je, da tiskarska industrija ustvarja elektronske odpadke. V Optiprintu smo se osredotočili na zmanjšanje odpadkov z uporabo ponovnega polnjenja kartuš in recikliranja. Razvili smo lasten izdelek, ki omogoča povečanje obsega tiskanih izpisov z enim setom kartuš, kar zmanjšuje odpadni material. S temi dejstvi smo razbili mite o tisku in papirnem poslovanju. Tisk ohranja svojo vrednost in v Optiprintu se zavezujemo k trajnostnemu in odgovornemu pristopu k tiskanju.